Dette nyhedsbrev er blevet sendt til alle vores samarbejdspartnere i november 2016.

Få nyhedsbrev tilsendt pr mail eller pr post hver gang det udkommer ved at udfylde vores kontaktformular her:

Information fra Opbygningsgården

Denne lille folder bliver udsendt flere gange årligt fra Opbygningsgården. Vi vil gerne bruge den til at fortælle nyt, samt fortælle om vores teoretiske fundament, og hvordan vi i praksis arbejder med misbrugsbehandling.

Opbygningsgården

Opbygningsgården i Thy tilbyder døgnbehandling for stofmisbrugere. Behandlingsmetoden er det Terapeutiske Samfund Phoenix House modellen. Behandlingsmodellen er funderet i et humanistisk og eksistentielt livssyn, hvor begreber som ansvarlighed, meningsfulde relationer, gode valg og forandring er nøglebegreber. Vi har plads til 17 beboere - alle i enkeltværelser, hvoraf de fleste er med eget bad. Opbygningsgården har eksisteret siden 1977 og er dermed landets ældste behandlingssted for stofmisbrugere. Vores målgruppe er unge, kaotiske blandingsmisbrugere. Vi tilbyder afgiftning, primær behandling samt udslusning. Fokus i behandlingen er struktur, fællesskab og hjælp til selvhjælp. Målet er, at beboerne skal blive stoffri, selvhjulpne, komme i arbejde eller gå i gang med en uddannelse.

2 af de 17 pladser er til unge på 16-17 år. Vi modtager også par i behandling og har meget erfaring med de problematikker, der opstår ifm. parforhold og misbrug.

Mere information om behandlingen kan findes på vores hjemmeside og i artiklen: ’Kan det betale sig? ’ i tidsskriftet ’Stof’ nr. 21, 2013, side 76, udgivet af Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet. Artiklen kan findes på følgende hjemmeside: http://www.stofbladet.dk/6storage/586/48/stof21.pdf​

Dette efterår

Vi har i oktober været på Kommunernes Landsforenings konference med en lille stand for første gang. Dette var i erkendelsen af, at vi også er købmand, og som alle andre købmænd skal vi reklamere. Vi har altid haft gode relationer til kommunale misbrugskonsulenter og har hidtil ikke ment, at det var nødvendigt at reklamere noget særligt for Opbygningsgården. Det er vores indtryk, at mange af de misbrugskonsulenter vi kendte fra amternes tid, laver andre ting nu, eller er gået på pension. I hvert fald var det ikke mange vi kendte dernede i Kolding på konferencen. Hvis der var nogen, der så vores lille stand og ikke kom og talte med os, vil vi gerne sige - kom bare! I er velkomne! Ring, skriv eller kom Thy og stil os nogen spørgsmål. Et godt spørgsmål kunne være: Hvad er et Terapeutisk Samfund Phoenix House?

Det er nu efterår på Opbygningsgården, og vi arbejder sammen med en rigtig god beboergruppe. Hvordan bliver en gruppe god? Det kunne også være et godt spørgsmål.

For et par uger siden havde vi inviteret alle gamle beboere og deres nærmeste pårørende til åbent hus. Det var en dejlig dag. Folk kom fra nær og fjern. Nogen havde været i behandling sidste år, andre for mange år siden. Alle havde dog gode minder med. En beboere der var på Opbygningsgården for 21 år siden havde også mange gode historier, og der blev grinet af hvordan behandling var engang. Han undrede sig over, hvordan behandlingen har udviklet sig, og hvordan det kan være at beboerne stadig arbejder med stort set de samme ting. 

Det er et andet spørgsmål der med fordel kunne stilles. Hvordan har Det Terapeutiske Samfund udviklet sig over tid, og hvad er det teoretiske fundament som stadig består?

Der er sikkert mange flere spørgsmål. Har i ikke mulighed for at komme til Thy, kommer vi gerne til jer og fortæller om behandlingen på Opbygningsgården.

(Billedet viser daglig leder Hanne Holm Hage-Ali og visitator/behandler Christian Haahr Andersen)

Nyheder​

Nye medarbejdere
06-02-2019
"Forskellighed gør stærk" er noget vi tror på her på Opbygningsgården. Vi har i den seneste tid ansat flere nye medarbejdere med forskellige faglige kompetencer og erhvervserfaring, fx inden for det sundhedsfaglige område, for at styrke vores behandling. Læs mere om alle vores fastansatte og vikarer.
Læs hele nyheden »
Nyhedsbrev - november 2018
08-11-2018
Vores seneste nyhedsbrev er lige blevet sendt til alle vores samarbejdspartnere. Læs fx hvad en indskrevet beboer mener, at han får ud af sin behandling på Opbygningsgården.
Læs hele nyheden »
Beretninger fra tidligere beboere
12-07-2018
Læs hvad folk som har været i behandling på Opbygningsgården og deres pårørende har skrevet om deres oplevelser før, under og efter behandlingen.
Læs hele nyheden »

Kontaktinformation

​​Opbygningsgården

CVR: 85446010 | Årbækvej 10, 7752 Snedsted

Tlf.: 97 93 69 55  Afdeling 4B på Kragskovhede Statsfængsel: 72 55 29 39

| E-mail: info@opbygningsgaarden.dk