Nyhedsbrev - april 2017​

Dette nyhedsbrev er blevet sendt til alle vores samarbejdspartnere i april 2017.

Få nyhedsbrev tilsendt pr mail eller pr post hver gang det udkommer ved at udfylde vores kontaktformular her:

Information fra Opbygningsgården

Denne lille folder bliver udsendt flere gange årligt fra Opbygningsgården. Vi vil gerne bruge den til at fortælle nyt, samt om vores teoretiske fundament, og hvordan vi i praksis arbejder med misbrugsbehandling.

Opbygningsgården

Opbygningsgården i Thy tilbyder døgnbehandling for stofmisbrugere. Behandlingsmetoden er det Terapeutiske Samfund Phoenix House modellen. Behandlingsmodellen er funderet i et humanistisk og eksistentielt livssyn, hvor begreber som ansvarlighed, meningsfulde relationer, gode valg og forandring er nøglebegreber. Vi har plads til 17 beboere - alle i enkeltværelser, hvoraf de fleste er med eget bad. Opbygningsgården har eksisteret siden 1977 og er dermed landets ældste behandlingssted for stofmisbrugere. Vores målgruppe er unge, kaotiske blandingsmisbrugere. Vi tilbyder afgiftning, primær behandling samt udslusning. Fokus i behandlingen er struktur, fællesskab og hjælp til selvhjælp. Målet er, at beboerne skal blive stoffri, selvhjulpne, komme i arbejde eller gå i gang med en uddannelse.

2 af de 17 pladser er til unge på 17 år. Vi modtager også par i behandling og har meget erfaring med de problematikker, der opstår ifm. parforhold, både de som kommer ind som etablerede par og de parforhold, der opstår i behandlingen.

Mere information om behandlingen kan findes på vores hjemmeside og i artiklen: ’Kan det betale sig? ’ i tidsskriftet ’Stof’ nr. 21, 2013, side 76, udgivet af Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet. Artiklen kan findes på følgende hjemmeside: http://www.stofbladet.dk/6storage/586/48/stof21.pdf

Jubilæum

I år er det 40 år siden Opbygningsgården startede som behandlingssted. Det vil vi gerne fejre sammen med tidligere beboere, pårørende og samarbejdspartnere den 8. september. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Ny sundhedsfaglig medarbejder

Mette blev ansat 1. april. Mette har mange års erfaring inden for Socialpsykiatri.

Hjemmesiden

Vi kan anbefale, at man med jævne mellemrum kigger ind på vores hjemmeside, idet vi løbende sætter ting på som kunne have interesse.

Her kan man finde en artikel om Opbygningsgården, som blev skrevet til sidste nummer af tidsskriftet Psykoterapi. Artiklen er en beskrivelse af behandlingen, sådan som den fungere nu. Det Terapeutiske Samfund har gennemgået store forandringer igennem tiden og Opbygningsgården har altid formået at tilpasse sig kultur og tendenser i samfundet.

Ligeledes ligger der en video med George de Leon som er en af de mennesker der igennem mange år har forsket i Det Terapeutiske Samfund. George de Leon har bl.a. skrevet bogen Det Terapeutisk Samfunn (udgivet i Norge på Universitetsforlaget). I videoen ser man ham sammen med beboere i en amerikansk døgnbehandling ”Amity” http://www.amityfdn.org/solutions/ undersøge hvad lærer man i et terapeutisk samfund og hvordan lærer man det. Selvom der er forskelle kulturelt og juridisk på Danmark og USA er der mange lighedspunkter på hvad vore beboere lærer

På hjemmesiden findes også SFI rapport om døgnbehandling hvor det fremgår at døgnbehandling er den mest succesfulde behandlingsform. Det samme konkluderes et ny forskningsprojekt fra England. Begge rapporter kan ses på vores hjemmeside.

Forår

Beboerne er i disse dage ved at forårsklargøre udearealerne. Der bliver slået græs, plantet i krukker og beskåret træer og buske. Dette arbejde er også beboernes ansvar, lige som alle andre praktiske opgaver i huset. Beboerne står for planlægning og udførsel af opgaverne. Det er også beboerne der kommer med forslag til nye projekter. I år er der beboere der gerne vil etablere højbede til urter og grøntsager. Dette giver læring for alle ikke bare praktisk, men også hvordan man planlægger og samarbejder.

På billedet øverst på siden ses en af vores beboere som er i gang med at skrive en indkøbsseddel ifm det ugentlige madindkøb, som beboerne  selv står for.  (Han har givet sit samtykke til at vi må bruge et billede af ham på vores hjemmeside.)

Nyheder​

"Det modsatte af afhængighed er ikke ædruelighed, det er forbindelse."
25-06-2019
Sådan konstaterer britisk journalist og forfatter Johann Hari, som har skrevet flere bøger om misbrug og depression. I en af hans nyeste udsendelser fortæller han, at han mener at næsten alt hvad vi tror vi ved om misbrug er forkert. Blandt andet taler han om vigtigheden af at hjælpe misbrugere med at skabe relationer til andre mennesker som en måde at slippe deres misbrug på. Den tanke er helt i tråd med Opbygningsgårdens behandlingsmodel 'fællesskab som metode' som lægger vægt på at beboerne skal øve sig i at skabe relationer og fællesskab med andre mennesker mens de er i behandling.
Læs hele nyheden »
Procesorienteret behandling
18-06-2019
Motivationen for at blive og forblive stoffri er en individuel rejse, og der er ikke to behandlingsforløb på Gården der er ens. Læs mere om vores tilgang til procesorienteret behandling i vores seneste nyhedsbrev
Læs hele nyheden »
'Det terapeutiske samfund - fællesskab som metode' er en verdensomspændende behandlingsmodel
08-05-2019
Behandlingsmodellen som vi bruger her på Opbygningsgården til at behandle stofmisbrug på er verdenskendt og videnskabeligt veldokumenteret. Opbygningsgården er medlem af EFTC, som er det europæiske fællesskab for terapeutiske samfund. Læs mere om EFTC.
Læs hele nyheden »

Kontaktinformation

​​Opbygningsgården

CVR: 85446010 | Adresse: Årbækvej 10, 7752 Snedsted

Tlf.: 97 93 69 55  E-mail: info@opbygningsgaarden.dk