Nyhedsbrev - oktober 2019

                                                                            ​Beboerne nyder det gode vejr

Dette nyhedsbrev er blevet sendt til alle vores samarbejdspartnere i oktober 2019.

Få nyhedsbrev tilsendt pr mail eller pr post hver gang det udkommer ved at udfylde vores kontaktformular her:

Information fra Opbygningsgården

Vi sender et nyhedsbrev til vores samarbejdspartnere pr mail og pr post flere gange årligt.  Vi vil gerne bruge det til at fortælle nyt, samt fortælle om vores teoretiske fundament, og hvordan vi i praksis arbejder med misbrugsbehandling.

Opbygningsgården

Opbygningsgården i Thy tilbyder døgnbehandling for stofmisbrugere. Behandlingsmetoden er det Terapeutiske Samfund Phoenix House modellen, hvor begreber som ansvarlighed, meningsfulde relationer, gode valg og forandring er nøglebegreber. Vi har plads til 17 beboere. Opbygningsgården har eksisteret siden 1977 og er dermed landets ældste behandlingssted for stofmisbrugere. Vores målgruppe er kaotiske blandingsmisbrugere. Vi tilbyder afgiftning, primær behandling samt udslusning. Fokus i behandlingen er struktur, fællesskab og hjælp til selvhjælp. Målet er, at beboerne skal blive stoffri, selvhjulpne, komme i arbejde eller gå i gang med en uddannelse.

Behandlingstid: Så kort som muligt og så langt som nødvendigt

Vi bliver af og til spurgt om hvor lang tid en behandling varer. Det varierer fra kommune til kommune, hvilke kriterier der visiteres efter til døgnbehandling, og hvor lang tid der bevilges. Dette kan skyldes forskellige forhold i kommunerne, fx om der findes motivationsforløb forud og efterbehandlingens intensitet.

Det vi kan sige er at et behandlingsforløb skal være så kort som muligt og så langt som nødvendigt. Den enkelte beboeres historik er afgørende for, hvad der er brug for. En beboer med en lang ”karriere” på heroin og dermed lang udtrapning kan have mere behov end en ung der har en uddannelse, men som har haft et stort forbrug af hash og kokain i en periode. Desuden er det afgørende, om der er tale om første gang i behandling, eller der har været flere forsøg forud. Vi opfordrer til, at misbrugscentrene visiterer ud fra borgerens behov og ønsker og faglig vurdering. Vi stiller os gerne til rådighed med en vurdering.

Vores egen undersøgelses af hvordan det går med indskrevne beboere 5 år efter endt behandling

Vi har lige færdiggjort en undersøgelse af, hvordan det gik de beboere der var i behandling på Opbygningsgården i 2014. I næste nyhedsbrev vil vi fortælle om resultaterne. ​Det vi allerede kan sige er, at det store flertal er stoffri 5 år efter endt behandling og er i gang med uddannelse/arbejde.

Terapeutiske Samfund i Europa

V har været på konference sammen med vores europæiske kollegaer. Vi er medlem af EFTC, European Federation of Therapeutic Communities. Læs mere om foreningen her:

EFTC er vores faglige netværk, hvis formål er at evaluere og forbedre terapeutiske samfund. På konferencen var der mange oplæg af forskere som på forskellig vis har forsket i effekten af behandlingen i terapeutiske samfund. Det blev igen slået fast, at terapeutiske samfund er effektiv behandling. Terapeutisk Samfund er en behandlingsform, hvor borgerens livskvalitet på flere parametre bliver forbedret. Det er således ikke kun stoffriheden der fokuseres på i behandlingen, men også hvordan livskvaliteten kan forbedres, hvad angår relationer, kriminalitet, økonomi og uddannelse/job.

Der var også mange oplæg om praksis i de forskellige lande. Der var bl.a. et oplæg om, hvordan naturen bruges som et terapeutisk rum - noget som vi på Opbygningsgården også har gjort gode erfaringer med.

Et oplæg om balancen mellem gruppe og individ talte også meget ind i, hvad vi selv har erfaret de senere år. Vores metode er ’fællesskabet som metode’, men for at det kan fungere er der brug for individuel opfølgning og hensyn til den enkelte. Kort sagt er vi i lighed med andre terapeutiske samfund i Europa gået fra, at den enkelte beboer måtte tilpasse sig fællesskabet til at vi lærer fællesskabet at rumme alle individer. En meget god læring at tage med ud i samfundet efterfølgende.

Læs vores tidligere nyhedsbreve her.

Her ses de 5 medarbejdere på vej ind til EFTC konferencen:  På bagerste række: Jan J og Søren som arbejder i vores fængselsafdeling på Kragskovhede Statsfængsel, og  på forreste række: Mathias, Hanne og Jan C som arbejder på Opbygningsgården i Snedsted.

Du kan læse flere nyheder om Opbygningsgården her:

Nyheder​

En opbyggers beretning
08-01-2020
"En behandling hvor det er første gang nogensinde, jeg har fået arbejdet så meget med mig selv, som jeg har der....hvis jeg selv skal sige det, så har jeg sku forandret mig rigtig meget i den positive retning." Sådan skrev en tidligere beboer på Facebook for nyligt. Læs hele hans beretning.
Læs hele nyheden »
Behandling af unge på 16-17 år
25-11-2019
VI har to pladser til unge under 18 år. Det er vores erfaring, at unge på 16-17 år kan få meget ud af et behandlingsforløb hos os, som gør dem klar til at komme i gang med og gennemføre en uddannelse bagefter.
Læs hele nyheden »
Hvordan gå det med vores beboere 5 år efter endt døgnbehandling?
12-11-2019
Opbygningsgården har i august 2019 lavet en effektmåling af beboere der var i døgnbehandling hos os i 2014. Det viser sig, at 14 af de 18 som vi har interviewet er stoffri idag, og 13 af de 14 har været stoffri i over 1 år. De fleste er kommet i arbejde eller uddannelse. Se alle resultaterne her:
Læs hele nyheden »

Kontakt os ved spørgsmål

Send os din besked eller spørgsmål via vores formular. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontaktinformation

​​Opbygningsgården

CVR: 85446010 | Adresse: Årbækvej 10, 7752 Snedsted

Tlf.: 97 93 69 55  E-mail: info@opbygningsgaarden.dk