Nyhedsbrev - juni 2019

Dette nyhedsbrev er blevet sendt til alle vores samarbejdspartnere i juni 2019.

Få nyhedsbrev tilsendt pr mail eller pr post hver gang det udkommer ved at udfylde vores kontaktformular her:

Information fra Opbygningsgården

Denne lille folder bliver udsendt flere gange årligt fra Opbygningsgården. Vi vil gerne bruge den til at fortælle nyt, samt fortælle om vores teoretiske fundament, og hvordan vi i praksis arbejder med misbrugsbehandling.

Opbygningsgården

Opbygningsgården i Thy tilbyder døgnbehandling for stofmisbrugere. Behandlingsmetoden er det Terapeutiske Samfund Phoenix House modellen, hvor begreber som ansvarlighed, meningsfulde relationer, gode valg og forandring er nøglebegreber. Vi har plads til 17 beboere. Opbygningsgården har eksisteret siden 1977 og er dermed landets ældste behandlingssted for stofmisbrugere. Vores målgruppe er kaotiske blandingsmisbrugere. Vi tilbyder afgiftning, primær behandling samt udslusning. Fokus i behandlingen er struktur, fællesskab og hjælp til selvhjælp. Målet er, at beboerne skal blive stoffri, selvhjulpne, komme i arbejde eller gå i gang med en uddannelse.

Procesorienteret behandling

På Opbygningsgården arbejder vi procesorienteret. Motivationen for at blive og forblive stoffri er en individuel rejse. Her illustreret ved en forkortet udgave af De Leon’s recovery stage teori (De Leon, G., 1996). De Leon beskriver den proces, som stofmisbrugere gennemlever på deres vej til en stoffri tilværelse. Teorien udtrykker den forståelse af stofmisbrugere, som ligger til grund for arbejdet i terapeutiske samfund, og den adskiller sig fra andre recovery teorier ved at betragte misbrug som et symptom på et gennemgribende problem for hele personen, og ved at have identitetsforandring som et mål for behandlingen.

De Leon skelner mellem før-behandlingsstadier (1-6) og behandlingsstadier (7-10). Det er vigtigt at understrege, at denne skelnen langt fra kommer til udtryk i praksis, og heller ikke skal gøre det. Men denne skelnen kan forklare de fleste tidlige frafald i døgnbehandlingen af stofmisbrugere.

1. Benægtelse: Aktivt misbrug og/eller associerede problemer, uden erkendelse af problemet eller aspekter af problemet.

2. Ambivalens: En vis grad af problemforståelse, men ingen sammenhængene accept af konsekvenserne af forsat brug hverken i forhold til sig selv eller andre.

3. Motivation (ydre): En vis grad af anerkendelse og forståelse af misbruget og associerede problemer, men tillægger det omstændigheder uden for sig selv og ser det ikke som grund nok til at forsøge at ændre sig.

4. Motivation (indre): Acceptere misbrug og problemer i forbindelse med dette og udtrykker ønske om ændring baseret på positive og negative indre begrundelser.

5. Klar til ændring: villighed til at finde måder til at forandre sin livssituation, som ikke er relateret til behandling.

6. Klar til behandling: Afvisning af alle andre muligheder for ændring af livssituation bortset fra behandling.

7. Afvænning: Frigøre sig fra aktivt misbrug, farmakologisk og adfærdsmæssig afgiftning.

8. Afholdenhed: Stabiliseret stoffrihed over en kontinuerlig periode.

9. Fastholdelse i forandringsproces: Stoffrihed og personlig beslutsomhed til at opnå og vedligeholde nye holdninger, adfærd og værdier der er forbundet med stoffri livsstil.

10. Integration og identitetsforandring: Ændringer i selvopfattelse af social og personlig identitet.

Ingen afbrudte behandlingsforløb i 2019

Ingen beboere har afbrudt deres behandlingsforløb i år. Dette ses som et resultat af kommunernes arbejde med motivation og Opbygningsgårdens ændrede tilgang hvor vi højere grad lægger vægt på den individuelle proces. 

Her ses nogle af beboerne og de ansatte til Mindfulness, som er et tilbud til alle hver morgen.  Læs mere her:

Nyheder​

En opbyggers beretning
08-01-2020
"En behandling hvor det er første gang nogensinde, jeg har fået arbejdet så meget med mig selv, som jeg har der....hvis jeg selv skal sige det, så har jeg sku forandret mig rigtig meget i den positive retning." Sådan skrev en tidligere beboer på Facebook for nyligt. Læs hele hans beretning.
Læs hele nyheden »
Behandling af unge på 16-17 år
25-11-2019
VI har to pladser til unge under 18 år. Det er vores erfaring, at unge på 16-17 år kan få meget ud af et behandlingsforløb hos os, som gør dem klar til at komme i gang med og gennemføre en uddannelse bagefter.
Læs hele nyheden »
Hvordan gå det med vores beboere 5 år efter endt døgnbehandling?
12-11-2019
Opbygningsgården har i august 2019 lavet en effektmåling af beboere der var i døgnbehandling hos os i 2014. Det viser sig, at 14 af de 18 som vi har interviewet er stoffri idag, og 13 af de 14 har været stoffri i over 1 år. De fleste er kommet i arbejde eller uddannelse. Se alle resultaterne her:
Læs hele nyheden »

Kontakt os ved spørgsmål

Send os din besked eller spørgsmål via vores formular. Vi besvarer din henvendelse hurtigst muligt.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontaktinformation

​​Opbygningsgården

CVR: 85446010 | Adresse: Årbækvej 10, 7752 Snedsted

Tlf.: 97 93 69 55  E-mail: info@opbygningsgaarden.dk