Ring til os på 9793 6955 og hør hvorfor Opbygningsgården er dit oplagte valg.  Vi holder stadig åbent under coronakrisen og indskrive nye beboere løbende

Personalet i fængselsprojektet

På Opbygningsgården arbejder vi professionelt med stofmisbrug, derfor besidder alle vore medarbejdere relevante social-og sundhedsfaglige uddannelser, lige som en del har gennemført diverse terapeutiske overbygningsuddannelser.

Johnny Lindblad Reinhardt

Mødet med mennesker der, på den ene eller anden måde, føler sig udfordrede af samfundet og de strukturer ”man” skal passe ind i, er inspirerende og givende for mig. Det er også forpligtende praksis for mig og ikke bare smarte ord, når jeg siger, at jeg lægger vægt på at skabe tillid, være autentisk og troværdig.

Alt det der lægger bunden til en stærk relation, der kan bruges til noget. Jeg er afdelingsleder på Opbygningsgården på Kragskovhede.

Donna Dreyer Pedersen

Min primære opgave som behandler er det bedste job i verdenen! Jeg elsker relationsarbejdet med de indsatte. Det er givende og spændende. Jeg møder de indsatte autentisk med omsorg, medmenneskelighed, oprigtig nysgerrighed og interesse, og til gengæld er de gavmilde med at dele deres liv med mig.

Min funktion er først og fremmest at være kontaktbehandler, men også at indsamle og behandle statistikker, varetage indkøb og diverse administrative opgaver, planlægge gruppeforløb og kreative tiltag. Jeg er uddannet pædagog, har en terapeutisk grunduddannelse i misbrugsbehandling og en efteruddannelse i kognitiv misbrugsbehandling. Desuden tilbyder jeg øreakupunktur efter NADA-metoden.

Morten Abildgaard

Jeg har valgt at arbejde på Opbygningsgården, fordi behandlingen er helhedsorienteret med fællesskabet som metode. Som hjælper er det vigtigt for mig at skabe et håb om resocialisering efter fængsel og regulering af et opspændt nervesystem via mindfulness/yoga, vredeshåndtering og traumebehandling.

Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet med psykiatri og misbrugsbehandling i 20 år.

Rasmus Hagelskær

Jeg arbejder på Opbygningsgården, fordi tilgangen til misbrug og behandling fascinerer mig og er nytænkende. Ved at arbejde på afdelingen på Kragskovhede kan jeg hjælpe kriminelle til et liv uden stoffer og derved forhåbentlig også uden kriminalitet.

Det vigtigste for mig er at se de indsatte som mennesker og ikke vurdere dem ud fra tidligere fejltrin. Jeg er uddannet cand. pæd. i pædagogisk psykologi og misbrugsbehandler.

Jan Jørgensen

Jeg arbejder på Opbygningsgården, fordi jeg synes, at det er spændende og givende, at jeg har mulighed for at være med til at starte forandringer og skabe øget livsduelighed i den enkelte, der er med til at øge deres livskvalitet.

Hver dag arbejder jeg på at skabe stærke relationer og tillidsbånd beboerne i mellem og imellem dem og mig. Jeg er uddannet pædagog og fungerer som misbrugsbehandler og altmuligmand.

Anna Rún Ólafsdóttir

Jeg er misbrugsbehandler i fængselsprojektet på Kragskovhede og uddannet indenfor psykologi og kriminologi. Jeg arbejder her, fordi jeg vil gerne hjælpe andre til at arbejde på at få et bedre liv, og helst uden stoffer og kriminalitet.

Det, der er vigtigst for mig, er at være med til at skabe et miljø, hvor man kan finde nye interesser og få et håb om et bedre liv.

Gunn Hege

Det vigtigste, jeg kan give fra mig her, er håb, perspektiver og tro på mulig forandring, samt give en fornemmelse af normalitet under afsoningsforløb. Jeg elsker mit arbejde, fordi det ofte ikke føles som et job, men som at løfte en meningsfuld opgave. 

Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent og tager mig af individuelle misbrugs-samtaler med de indsatte på vores ambulante behandlingsafdeling på Kragskovhede Fængsel. Jeg tilbyder også afslappende og abstinensdæmpende øreakupunktur, NADA.

Rikke Stoklund Lydersen

Det vigtigste i mit arbejde er at stille mig til rådighed. Altså at være i stand til at sammen med de indsatte at skabe et tillidsfuldt og meningsfuldt sted, hvor de kan komme, som de er, og hvor jeg gennem samtalerne er med til at spire forandring, tilbyde nye perspektiver og skabe tro og håb for fremtiden.

Jeg er uddannet pædagog og har en bred erfaring indenfor misbrugsområdet. Min jobfunktion er individuelle samtaler i åben og lukket regi og at give øreakupunktur efter NADA-metoden.

Anders Helledie, Psykolog

Jeg har arbejdet på Opbygningsgården i knap 5 år og er glad for muligheden for at være med til at hjælpe mennesker, der er et svært sted i livet og gerne vil arbejde sig tættere på et liv uden stoffer og kriminalitet. Det vigtigste for mig i arbejdet som misbrugsbehandler i Kragskovhede Statsfængsel er at møde de indsatte med respekt, åbenhed og ærlighed.

At hjælpe dem med at komme nærmere på de ting i livet, der giver mening for dem og lægge afstand til de ting, der ikke gør. Jeg er misbrugsbehandler i den åbne del, hvor jeg primært tilbyder individuelle, ambulante samtaler.

Tine K Jørgensen

Jeg arbejder som misbrugsbehandler på Kragskovhede, fordi jeg brænder for at gøre en forskel i menneskers liv, og være med til at skabe en tryg og tillidsfuld hverdag for de indsatte. Jeg er uddannet sociolog, og jeg er nysgerrig på relationer og brænder for at skabe relationer, så vi i fællesskab kan udvikle os. Jeg ser vigtigheden i at møde de indsatte med åbenhed og respekt og at hjælpe dem på vej mod et liv uden stoffer og kriminalitet. 

Mille Gjedsted Nielsen

Jeg arbejder som misbrugsbehandler på  Kragskovhede og har en faglig baggrund som psykolog.  Jeg brænder for det forandrende arbejde, hvor jeg i samarbejde med den, jeg sidder overfor, kan skabe udvikling og forandring.  Det vigtigste for mig i mit arbejde er at skabe et trygt og tillidsfuldt rum og fællesskab med de indsatte, hvor der er plads og rum for refleksion, nye håb og muligheder for fremtiden, og hvor jeg kan bidrage med nye og andre perspektiver.

Ny folder
16-11-2020
Vi har fået udarbejdet en ny folder som kortfattet fortæller om Opbygningsgården og hvordan vi hjælper borgere som har et problematisk forhold til rusmidler.
Læs hele nyheden
Vi holder stadig åbent under corona-pandemien!
09-11-2020
Opbygningsgården ligger i Thisted kommune som er en af de 7 nordjyske kommuner, hvor der d. 5. november 2020 blev indført nye strammere restriktioner. Vi har rådført os med myndighederne og vi må stadig holde åbent og indskrive nye beboere. Vi følger alle myndighedernes anbefalingerne og har de nødvendige procedurer på plads ift indskrivning af nye beboere, evt karantæne osv. Det betyder bl.a. at vi holder virtuelle møder med kommende beboere i stedet for at de kommer på forbesøg her på Gården.
Læs hele nyheden
"De værste bliver de bedste"
06-11-2020
Der er ingen der er bedre til at beskrive hvordan et ophold på Gården kan ændre folks liv end beboerne selv. Læs deres rørende beretninger om livets op- og nedture og hvad behandlingsopholdet på Opbygningsgården har betydet for deres liv her.
Læs hele nyheden

Vi tilpasser os den enkeltes behov

På Opbygningsgården skal beboerne ikke tilpasse sig vores behandling.
​Det er os, der tilpasser behandlingen til den enkelte, som har høj grad af medindflydelse på sit forløb.
​Løbende selvevaluering sikrer udvikling for alle.

Om Opbygningsgården

På Opbygningsgården vokser mennesker, her bliver mennesker bygget op igen og i stand til at tage ansvar for sig selv og sit liv.

Fællesskab, tryghed, ansvar, selvværd og tillid er bl.a. Opbygningsgårdens kendetegn i vores tilbud om døgnbehandling for stofmisbrug.

Ring til Opbygningsgården:

Alle hverdage: 8.00-15.30

Ønsker du at henvende dig via e-mail, så brug info@opbygningsgaarden.dk.

Behandlingsstedet Opbygningsgården

Årbækvej 10, 7752 Snedsted