OPBYGNINGSGÅRDEN LUKKER VED UDGANGEN AF 2022 OG INDSKRIVER IKKE LÆNGERE BORGERE I BEHANDLING

Bestyrelsen

Bag Opbygningsgården står en stærk bestyrelse, som vi også bruger som advisory board, når det handler om hvordan vi løbede bedst udvikler vores behandlingstilbud.​

Bliv klogere på de forskellige faser af et behandlingsforløb.

Lars Ejby

​Lars er formand for bestyrelsen og har siddet i bestyrelsen siden april 2018. Lars har været ansat på 'Akademiet', som er et §102 tilbud under Fredericia Misbrugscenter, siden 2007. Han har tidligere arbejdet med skat og IT, og så er han interesseret i håndbold og er byrådsmedlem i Fredericia.

Ingelis Langgaard

​Ingelis er trådt ind i bestyrelsen d. 1. august 2015. Hun har over 40 års erfaring inden for misbrugsområdet. Hun har bl.a. været leder af et behandlingssted, har arbejdet med unge med misbrugsproblemer og psykosociale problemer, har været tilsynsførende for KABS som indebar at besøge behandlingssteder og undersøge om de levede op til kvalitetskravene, og har også undervist misbrugsbehandlere.

Poul Graugaard

Forhenværende afdelingsleder i Thisted Kommune - er nu pensionist.

Jørn Thomsen

​Jørn har siddet i bestyrelsen siden den 1. september 2020. Jørn er leder af administration og pædagogik i Center for Børn og Læring i Herning Kommune og har tidligere været ansat som skole og dagtilbudschef i Struer Kommune, hvor han også sad som kommunens repræsentant i Struer Skolehjems bestyrelse. (Struer Skolehjem henvender sig til børn og unge i aldersgruppen 6-23 år med sociale, emotionelle og adfærdsmæssige udfordringer.) Jørn har lige som Lars Ejby en fortid som håndboldliga dommer. Som en af de nye i bestyrelsen udtaler Jørn følgende: ”Jeg er både glad og stolt over at være en del af bestyrelsen. Jeg vil med min viden og arbejdsindsats gerne være med til, at Opbygningsgården både kan udvikle sig og forhåbentligt fortsætte mange år endnu”.

Gunnar Axelgaard

Gunnar er trådt ind i bestyrelsen d. 1. september 2020.  Han er pensioneret praktiserende læge og er Opbygningsgårdens lægekonsulent.  Han har mange års erfaring som praksiskonsulent indenfor det vigtige samarbejde mellem praksissektor, region og kommune. Gunnar kører lægevagter og er stadig fagligt aktiv med manuel medicin og supervision af lægekolleger, og han har en diplom i samtale og supervision. 1-2 dage om ugen arbejder han som konsulent i Psykiatrisk Patientklagenævn i Viborg, hvor han behandler sager omkring tvangsbehandling.

I fritiden spiller han tennis, badminton og golf. Han cykler meget og deltager i et cykle-projekt med socialt truede unge i Herning kommune.

Gudbjörg Danielsdottir

Gudbjörg er medarbejdernes repræsentant i bestyrelsen. Hun har været ansat på Opbygningsgården som behandler siden august 2018.

Johnny Lindblad Reinhardt

Johnny er trådt ind i bestyrelsen i juni 2022.  Johnny har arbejdet i mange år inden for misbrugsbehandling, blandt andet på Opbygningsgårdens tidligere behandlingsafdeling på Kragskovhede Statsfængsel. 

OPBYGNINGSGÅRDEN LUKKER VED UGANGEN AF 2022
12-12-2022
På grund af dårlig økonomi er Opbygningsgården nødt til at lukke, og vi kan derfor ikke længere indskrive nye beboere i behandling. Vi takker alle beboere som har været på Gården, alle medarbejdere, alle kommunerne og samarbejdspartnere som har været med på vores rejse i løbet af de sidste 45 år.
Læs hele nyheden
Efteråret i Thy
12-10-2022
Thy er meget smuk, også om efteråret. Vores beboere er jævnligt på tur i Nationalparken Thy. Naturen kan hjælpe dem med at finde ro men kan også give rigtig god energi og mod på livet.
Læs hele nyheden
Ny shelterplads på Opbygningsgården
28-09-2022
En af vores ansatte og nogle af beboerne har i løbet af sommeren bygget en shelterplads. Læs mere om det i vores seneste nyhedsbrev, hvor vi også fortæller om nogle af resdkaberne som vi bruger i behandlingen.
Læs hele nyheden

MAN FÅR DET BEDRE VED AT VÆRE I ET FÆLLESKAB​

Alle mennesker kan udvikle sig, men ikke alene

På Opbygningsgården bliver vores beboere en del af et fællesskab. Vi arbejder ud fra behandlingsmodellen ’Det Terapeutiske Samfund’, og fungerer som et kollektiv på mange måder. Vi tror på, at det at være en del af et fællesskab, er med til, at man får det bedre.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail, hvis du har spørgsmål. Husk, at du skal visiteres til behandling hos os gennem dit lokale misbrugscenter eller anden afdeling i kommunen.

Vi tilpasser os den enkeltes behov

På Opbygningsgården skal beboerne ikke tilpasse sig vores behandling.
​Det er os, der tilpasser behandlingen til den enkelte, som har høj grad af medindflydelse på sit forløb.
​Løbende selvevaluering sikrer udvikling for alle.

Om Opbygningsgården

På Opbygningsgården vokser mennesker, her bliver mennesker bygget op igen og i stand til at tage ansvar for sig selv og sit liv.

Fællesskab, tryghed, ansvar, selvværd og tillid er bl.a. Opbygningsgårdens kendetegn i vores tilbud om døgnbehandling for stofmisbrug.

Ring til Opbygningsgården:

Alle hverdage: 8.00-15.30

Ønsker du at henvende dig via e-mail, så brug info@opbygningsgaarden.dk.

Find os på Facebook og Instragram

​​

Behandlingsstedet Opbygningsgården

Årbækvej 10, 7752 Snedsted