Ring til os på 9793 6955 og hør hvorfor Opbygningsgården er dit oplagte valg.  Du visiteres til behandling hos os igennem dit lokale misbrugscenter.

​Vi sender et nyhedsbrev ud til alle vores samarbejdspartnere pr mail og pr brev 3-4 gange om året. Dette nyhedsbrev er blevet sendt til vores samarbejdspartnere i september 2021.

Nyhedsbrev - september 2021

Opbygningsgården

Opbygningsgården i Thy tilbyder døgnbehandling for mennesker med et problematisk stofbrug. Behandlingsmetoden er det Terapeutiske Samfund, hvor begreber som ansvarlighed, meningsfulde relationer, gode valg og forandring er nøglebegreber. Vi har plads til 17 beboere, heraf 2 til borgere under 18 år. Opbygningsgården har eksisteret siden 1977 og er dermed landets ældste behandlingssted for mennesker med et problematisk stofbrug. Vi tilbyder afgiftning, primærbehandling samt udslusning. Fokus i behandlingen er struktur, fællesskab og hjælp til selvhjælp. Målet er, at beboerne skal blive stoffri, selvhjulpne, komme i arbejde eller gå i gang med en uddannelse. Opbygningsgården er under tilsyn fra Social Tilsyn Nord og er en selvejende ”non profit” institution med en bestyrelse, hvor evt. overskud skal forblive i institutionen.

Nye medarbejdere

Opbygningsgården har altid været en arbejdsplads hvor folk bliver i mange år. Derfor har vi haft meget få nyansættelser. Der har dog det sidste års tid været kolleger som er gået på pension eller fundet andet arbejde. Det er lykkedes os at få gode nye kolleger.

Det vil altid tage tid at falde til på en ny arbejdsplads. På Opbygningsgården skal en ny medarbejder også oplæres i vores faglig tilgang. Vi er et Terapeutisk Samfund, hvilket først og fremmest er tydeligt i den ramme/struktur beboerne har i hverdagen. Behandlingen har et ressourcebasseret syn på beboerne og er tilrettelagt så beboerne får mest muligt ansvar for dagligdagen i behandlingen. De nye medarbejdere – Simon og Rie - er nu ved at være godt integrerede i behandlingsarbejdet på Opbygningsgården.

  • Simon er uddannet pædagog og har erfaring fra lignende arbejde. Han har bl.a. ansvaret for heldagsture fx i Nationalparken Thy eller dage med surfing. Rie er social- og sundhedsassistent.
  • Rie har også erfaring fra lignende arbejde og har været tilknyttet Opbygningsgården som vikar siden 2018. Rie har i samarbejde med vores lægekonsulent ansvaret for medicin.
  • Anders som er psykolog, er også nyansat. Han har dog arbejdet på Opbygningsgården før og har tillige fra 2018 til og med 2020 arbejdet i vores fængselsprojekt på Kragskovhede.
  • Se en oversigt over alle vores medarbejdere her.

Opbygningsgården lægger vægt på at medarbejderne er forskellige, ikke bare ift. uddannelse men også i forhold til alder og interesser. Det giver god dynamik på en arbejdsplads og ikke mindst giver det mulighed for at dække alle beboeres behov i behandlingen:

  • Afhængighed af stoffer giver meget komplekse problemstillinger hos den enkelte.
  • Der er ofte store psykiske problemer og måske brug for tilknytning til psykiatri.
  • Der kan også være fysiske problemer såsom sygdom, underernæring og behov for at få kroppen i gang igen med regelmæssig søvn og fysiske aktiviteter.
  • Medicin er en stor del at behandlingen for nogle beboere. Der skal måske slippes en afhængighed af opioider eller benzodiazepiner.
  • Der er også arbejdet med at regulere på medicin ved dobbeltdiagnoser. ADHD-medicinen fx kræver en del regulering inden det er på et passende niveau.
  • Beboerne har ofte økonomiske problemer fx stor gæld, og vi hjælper dem med at få overblikket, lave afdragsordninger og budgetter inden udskrivning.

Efteruddannelse

Alle der arbejder på Opbygningsgården har en sundheds- eller socialfaglig uddannelse. Derudover vægter vi at medarbejderne har forskellige efteruddannelser. Lige nu er 1 medarbejder i gang med uddannelse i metakognitivt terapi. Derudover er 1 medarbejder i gang med efteruddannelse i TRE (traumeforløsende øvelser). MI (motiverende samtaler) vil være næste efteruddannelse der tilbydes.

De nationale retningslinjer for social misbrugsbehandling

Socialstyrelsen tilbyder lige nu kursus i ’De nationale retningslinjer for social misbrugsbehandling’. Kurset er tilbudt kommuner og private behandlingssteder. Opbygningsgården har to medarbejdere med på dette kursus som forløber over 5 dage. Formålet er undervisning i de nationale retningslinjer og deres integrering i behandlingen. Opbygningsgårdens medarbejdere har valgt at fokusere på ’retningslinje for inddragelse af borgerens netværk’. Vi vil gerne systematisere vores arbejde med at inddrage pårørende så det bliver en fast del af vores behandlingstilbud.

​Se flere nyhedsbreve her:

juli 2021

marts 2021

november 2020

Se flere billeder her.

til tops:

Opbygningsgårdens beboere og personale ønsker alle en god jul og godt nytår!
04-01-2022
Mange af vores beboere fejrede jul og nytår her på Opbygningsgården, hvor de brillerede med at lave en 8 retters menu til nytårsaften! Se de flotte billeder.
Læs hele nyheden
Hvordan måler man behandling?
13-12-2021
Læs vores seneste nyhedsbrev, hvor vi blandt andet fortæller om hvordan vi måler, om vores behandling har den ønskede effekt.
Læs hele nyheden
Hvordan er det at være i behandling på Opbygningsgården?
18-11-2021
"Du kommer ikke på hotel og bliver serviceret og skal ud af dit misbrug på den måde...Du er i et fællesskab med andre mennesker om at få en hverdag til at køre." Se vores nye film og høre en beboer fortælle om sine oplevelse som beboer på Opbygningsgården og hvad der har hjulpet hende ud af sit misbrug.
Læs hele nyheden

MAN FÅR DET BEDRE VED AT VÆRE I ET FÆLLESKAB​

Alle mennesker kan udvikle sig, men ikke alene

På Opbygningsgården bliver vores beboere en del af et fællesskab. Vi arbejder ud fra behandlingsmodellen ’Det Terapeutiske Samfund’, og fungerer som et kollektiv på mange måder. Vi tror på, at det at være en del af et fællesskab, er med til, at man får det bedre.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail, hvis du har spørgsmål. Husk, at du skal visiteres til behandling hos os gennem dit lokale misbrugscenter.

Vi tilpasser os den enkeltes behov

På Opbygningsgården skal beboerne ikke tilpasse sig vores behandling.
​Det er os, der tilpasser behandlingen til den enkelte, som har høj grad af medindflydelse på sit forløb.
​Løbende selvevaluering sikrer udvikling for alle.

Om Opbygningsgården

På Opbygningsgården vokser mennesker, her bliver mennesker bygget op igen og i stand til at tage ansvar for sig selv og sit liv.

Fællesskab, tryghed, ansvar, selvværd og tillid er bl.a. Opbygningsgårdens kendetegn i vores tilbud om døgnbehandling for stofmisbrug.

Ring til Opbygningsgården:

Alle hverdage: 8.00-15.30

Ønsker du at henvende dig via e-mail, så brug info@opbygningsgaarden.dk.

Find os på Facebook og Instragram

​​

Behandlingsstedet Opbygningsgården

Årbækvej 10, 7752 Snedsted