Ring til os på 9793 6955 og hør hvorfor Opbygningsgården er dit oplagte valg.  Du visiteres til behandling hos os igennem dit lokale misbrugscenter.

​Vi sender et nyhedsbrev ud til alle vores samarbejdspartnere pr mail og pr brev 3-4 gange om året. Dette nyhedsbrev er blevet sendt til vores samarbejdspartnere i november 2020.

Nyhedsbrev - november 2020

Information fra Opbygningsgården

Denne lille folder bliver udsendt flere gange årligt fra Opbygningsgården (www.opbygningsgaarden.dk). Vi vil gerne bruge den til at fortælle nyt, samt fortælle om vores teoretiske fundament, og hvordan vi i praksis arbejder med misbrugsbehandling.

Opbygningsgården

Opbygningsgården i Thy tilbyder døgnbehandling for stofmisbrugere. Behandlingsmetoden er det Terapeutiske Samfund Phoenix House modellen, hvor begreber som ansvarlighed, meningsfulde relationer, gode valg og forandring er nøglebegreber. Vi har plads til 17 beboere, heraf 2 til borgere under 18 år. Opbygningsgården har eksisteret siden 1977 og er dermed landets ældste behandlingssted for stofmisbrugere. Vores målgruppe er kaotiske blandingsmisbrugere. Vi tilbyder afgiftning, primærbehandling samt udslusning. Fokus i behandlingen er struktur, fællesskab og hjælp til selvhjælp. Målet er, at beboerne skal blive stoffri, selvhjulpne, komme i arbejde eller gå i gang med en uddannelse. Opbygningsgården er under tilsyn fra Social Tilsyn Nord og er en selvejende ”non profit” institution med en bestyrelse, hvor evt. overskud skal forblive i institutionen.

Covid 19 og situationen i Thy lige nu

Covid 19 pandemiens start i marts satte tilgangen af beboere til Opbygningsgården næsten i stå. For at få styr på håndteringen af denne nye virkelighed valgte vi at lukke for tilgang af nye beboere de første 14 dage efter lockdown startede i marts. Vi oplevede i løbet af forår og sommer, at kommunerne igen begyndte at visitere til døgnbehandling. Det var godt fordi, som vi oplever det, er stof-relaterede problemer blandt udsatte borgere ikke blevet mindre under pandemien. Det er dog tydeligt, at behandling og visitation ikke foregår på samme måde og med samme intensitet som før Corona. Vi mærker det bl.a. ved en stigende antal borgere og pårørende der henvender sig direkte til os med ønske om selv at betale for deres behandling. Vi modtager endnu ikke privatbetaler og henviser derfor altid til deres lokale misbrugscentre. Vi hører fra disse borgere, at de synes, at det er svært at komme igennem systemet og få bevilget den behandling som de mener at de har brug for. Vores håb er, at der bliver taget hånd om udsatte borgere, så de får den behandling der er behov for, enten i form af ambulantbehandling derhjemme i kommunalt regi, eller døgnbehandling fx på Opbygningsgården.

Den seneste udvikling af Covid 19 er nedlukningen af Nordjylland. Thisted Kommune/Thy, hvor vi ligger, er blandt de 7 kommuner der er lukket ned. Vi ved fra VISO og vores brancheorganisation LOS, at vi gerne må indksrive nye beboere ind fra andre kommuner, hvilket vi allerede har gjort. For Opbygningsgårdens kommende beboere betyder det at forsamtalen foregår virtuelt, og for indskrevne beboere betyder det, at de ikke kan få besøg eller komme på besøg i andre kommuner indtil foreløbigt d. 3. december. Behandlingen på Opbygningsgården foregår som den plejer, og vi følger selvfølgelig de nye sundhedsretningslinjer. Den lokale sportshal og træningscenter, som vi benytter ugentlig, er nu lukket ned. Ligeledes er biograf, cafeer og restauranter lukket, hvilket selvfølgelig ikke er behandling, men er trods alt små hyggelige afbræk i hverdagen for beboerne og en lille del af resocialiseringsarbejdet. Beboerne har taget godt imod den nye nedlukning, og vi forsøger som vi plejer at bruge naturen i Thy, som også på denne årstid har meget at byde på.

Se vores seneste nyhedsbrev her:

Til top:

Efterårstur til Vesterhavet
06-10-2021
Da der i går endelig var tørvejr efter flere dages uafbrudte regn, greb beboerne og de ansatte chancen for at tage på tur til Lodbjerg ved Vesterhavet i Thy, med klatring, gåtur og mad på bål på programmet.
Læs hele nyheden
Ansatte med forskellige uddannelser og interesser giver god dynamik i behandlingen
29-09-2021
Her på Opbygningsgården har vores medarbejdere mange forskellige kompetencer og interesser. Vi mener, at det giver god dynamik og hjælpe os til at dække alle beboernes behov i behandlingen. Det kan du læse mere om i vores seneste nyhedsbrev.
Læs hele nyheden
Serviceloven og valg af behandlingssted
28-09-2021
Vi har en del borgere og pårørende der ringer til os fordi kommunen ikke tilbyder det de ønsker. Derfor denne korte nyhed om serviceloven: Der står i servicelovens § 101, at kommunerne skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Der står også, at en borger, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet behandlingstilbud – offentlig eller privat, (serviceloven §101 Stk. 4). Det vil sige, at borgeren selv kan bestemme, hvor han/hun vil behandling, bare behandlingstilbuddet er af ”tilsvarende karakter” som det man er visiteret til. Det betyder, at er man visiteret til ambulante samtaler kan man frit vælge, hvor man vil have ambulante samtaler og er man visiteret til døgnbehandling, kan man også selv vælge behandlingssted, når bare behandlingstilbuddet er godkendt at Det Sociale Tilsyn. Opbygningsgården er godkendt og er i tilsyn fra Socialtilsyn Nord. Du er selvfølgelig velkommen til at ringe til os hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning.
Læs hele nyheden

Vi tilpasser os den enkeltes behov

På Opbygningsgården skal beboerne ikke tilpasse sig vores behandling.
​Det er os, der tilpasser behandlingen til den enkelte, som har høj grad af medindflydelse på sit forløb.
​Løbende selvevaluering sikrer udvikling for alle.

Om Opbygningsgården

På Opbygningsgården vokser mennesker, her bliver mennesker bygget op igen og i stand til at tage ansvar for sig selv og sit liv.

Fællesskab, tryghed, ansvar, selvværd og tillid er bl.a. Opbygningsgårdens kendetegn i vores tilbud om døgnbehandling for stofmisbrug.

Ring til Opbygningsgården:

Alle hverdage: 8.00-15.30

Ønsker du at henvende dig via e-mail, så brug info@opbygningsgaarden.dk.

Find os på Facebook

​​

Behandlingsstedet Opbygningsgården

Årbækvej 10, 7752 Snedsted