Ring til os på 9793 6955 og hør hvorfor Opbygningsgården er dit oplagte valg.  Du visiteres til behandling hos os igennem dit lokale misbrugscenter.

​Vi sender et nyhedsbrev ud til alle vores samarbejdspartnere pr mail og pr brev 3-4 gange om året. Dette nyhedsbrev er blevet sendt til vores samarbejdspartnere i marts 2021.

Opbygningsgården

Opbygningsgården i Thy tilbyder døgnbehandling for stofmisbrugere. Behandlingsmetoden er det Terapeutiske Samfund Phoenix House modellen, hvor begreber som ansvarlighed, meningsfulde relationer, gode valg og forandring er nøglebegreber. Vi har plads til 17 beboere, heraf 2 til borgere under 18 år. Opbygningsgården har eksisteret siden 1977 og er dermed landets ældste behandlingssted for stofmisbrugere. Vores målgruppe er kaotiske blandingsmisbrugere. Vi tilbyder afgiftning, primærbehandling samt udslusning. Fokus i behandlingen er struktur, fællesskab og hjælp til selvhjælp. Målet er, at beboerne skal blive stoffri, selvhjulpne, komme i arbejde eller gå i gang med en uddannelse. Opbygningsgården er under tilsyn fra Social Tilsyn Nord og er en selvejende ”non profit” institution med en bestyrelse, hvor evt. overskud skal forblive i institutionen.

Fællesskab som metode

Opbygningsgårdens behandlingsmodel hviler på en grundlæggende antagelse om, at udvikling bedst sker i samspil med andre ligestillede mennesker. Dette understøttes af Irvin D. Yalom, professor i psykiatri og forfatter til bl.a. bøger om gruppeterapi (Yalom 1985). Yalom peger på følgende faktorer som medvirkende til, at den enkelte person kan udvikle sig og komme ud af sit misbrug:

·​Gensidig hjælp og omsorg blandt ligestillede

·​Udvikling af sociale kompetencer

·​Almengørelse af de forskellige problemer der er opstået i livet pga. stoffer

Adspurgt, hvad det er godt ved at være i en fællesskabsbaseret behandling, siger den nuværende beboergruppe på Opbygningsgården i dag følgende:

·​Det giver tryghed

·​Man er ikke alene

·​Man kan spejle sig i andre

·​Der er nogen at kæmpe sammen med

·​Det giver mere selvværd

·​Man lærer at blive mere rummelig

For Opbygningsgårdens personale betyder det at vi udover at give individuel hjælp, vejledning og terapi også skal facilitere aktiviteter, der understøtter et trygt fællesskab, hvor den enkelte kan udvikle sig. Derfor er gruppeterapien væsentlig og en stor del af behandlingen. Derudover er beboernes fælles ansvar for rengøring og vedligehold samt madlavning og indkøb også medvirkende til at styrke den enkelte beboer i fællesskabet. De har alle større eller mindre ansvar for, at helheden fungerer.

En del af behandlingen er også at afprøve sig selv som stoffri i forskellige rekreative aktiviteter. Vi har jævnligt ture ud i Nationalparken Thy, hvor lange gåture, shelterbesøg, mad over bål og mountainbike kan være indholdet. Her får fællesskabet mulighed for at lære nye sider af sig selv og andre.

Covid 19 og fællesskab

Covid 19 pandemiens start i marts 2020 var en udfordring for en fællesskabsorienteret behandling som vores. På Opbygningsgården sidder beboerne ikke på værelset og venter på at snakke med psykologen eller få maden serveret. Huset har altid summet af liv, både hvad angår alt det praktiske som rengøring og madlavning, men også gode samtaler mellem beboere, brætspil, bordtennis, fælles filmaften osv. Knus og kram beboerne imellem har altid været en del af kulturen. Nedlukningen i foråret 2020 betød bl.a. at vi måtte have regler omkring måltider, mere afstand i grupper og mere fokus på udendørs aktiviteter. Godt et år efter nedlukningen kan vi konkludere, at selv under en pandemi som Covid 19 udvikler beboerne sig stadig godt i fællesskabet.

se vores seneste nyhedsbrev her:

til tops:

Efterårstur til Vesterhavet
06-10-2021
Da der i går endelig var tørvejr efter flere dages uafbrudte regn, greb beboerne og de ansatte chancen for at tage på tur til Lodbjerg ved Vesterhavet i Thy, med klatring, gåtur og mad på bål på programmet.
Læs hele nyheden
Ansatte med forskellige uddannelser og interesser giver god dynamik i behandlingen
29-09-2021
Her på Opbygningsgården har vores medarbejdere mange forskellige kompetencer og interesser. Vi mener, at det giver god dynamik og hjælpe os til at dække alle beboernes behov i behandlingen. Det kan du læse mere om i vores seneste nyhedsbrev.
Læs hele nyheden
Serviceloven og valg af behandlingssted
28-09-2021
Vi har en del borgere og pårørende der ringer til os fordi kommunen ikke tilbyder det de ønsker. Derfor denne korte nyhed om serviceloven: Der står i servicelovens § 101, at kommunerne skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Der står også, at en borger, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet behandlingstilbud – offentlig eller privat, (serviceloven §101 Stk. 4). Det vil sige, at borgeren selv kan bestemme, hvor han/hun vil behandling, bare behandlingstilbuddet er af ”tilsvarende karakter” som det man er visiteret til. Det betyder, at er man visiteret til ambulante samtaler kan man frit vælge, hvor man vil have ambulante samtaler og er man visiteret til døgnbehandling, kan man også selv vælge behandlingssted, når bare behandlingstilbuddet er godkendt at Det Sociale Tilsyn. Opbygningsgården er godkendt og er i tilsyn fra Socialtilsyn Nord. Du er selvfølgelig velkommen til at ringe til os hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning.
Læs hele nyheden

Vi tilpasser os den enkeltes behov

På Opbygningsgården skal beboerne ikke tilpasse sig vores behandling.
​Det er os, der tilpasser behandlingen til den enkelte, som har høj grad af medindflydelse på sit forløb.
​Løbende selvevaluering sikrer udvikling for alle.

Om Opbygningsgården

På Opbygningsgården vokser mennesker, her bliver mennesker bygget op igen og i stand til at tage ansvar for sig selv og sit liv.

Fællesskab, tryghed, ansvar, selvværd og tillid er bl.a. Opbygningsgårdens kendetegn i vores tilbud om døgnbehandling for stofmisbrug.

Ring til Opbygningsgården:

Alle hverdage: 8.00-15.30

Ønsker du at henvende dig via e-mail, så brug info@opbygningsgaarden.dk.

Find os på Facebook

​​

Behandlingsstedet Opbygningsgården

Årbækvej 10, 7752 Snedsted