Ring til os på 9793 6955 og hør hvorfor Opbygningsgården er dit oplagte valg.  Du visiteres til behandling hos os igennem dit lokale misbrugscenter.

Vi sender et nyhedsbrev ud til alle vores samarbejdspartnere pr mail og pr brev 3-4 gange om året. Dette nyhedsbrev er blevet sendt til vores samarbejdspartnere i juli 2021.

Nyhedsbrev - juli 2021

Opbygningsgården

Opbygningsgården i Thy tilbyder døgnbehandling for mennesker med et problematisk stofbrug. Behandlingsmetoden er det Terapeutiske Samfund, hvor begreber som ansvarlighed, meningsfulde relationer, gode valg og forandring er nøglebegreber. Vi har plads til 17 beboere, heraf 2 til borgere under 18 år. Opbygningsgården har eksisteret siden 1977 og er dermed landets ældste behandlingssted for mennesker med et problematisk stofbrug. Vi tilbyder afgiftning, primærbehandling samt udslusning. Fokus i behandlingen er struktur, fællesskab og hjælp til selvhjælp. Målet er, at beboerne skal blive stoffri, selvhjulpne, komme i arbejde eller gå i gang med en uddannelse. Opbygningsgården er under tilsyn fra Social Tilsyn Nord og er en selvejende ”non profit” institution med en bestyrelse, hvor evt. overskud skal forblive i institutionen.

Sol og Sommer

Sommeren er over os. Det betyder, at beboerne på Opbygningsgården er i gang med udendørsaktiviteter. Der spilles beachvolley og fodbold, der bliver grillet og hygget, så snart der er plads til det på programmet. Vi bruger også lokalområdet til mange udendørs aktiviteter. Der kan nævnes surfing i Klitmøller, kanotur rundt i Thy, wakeboard i Thisted og shelterovernatning i Nationalparken Thy.

Her fra Opbygningsgården ønsker beboere og personale alle en god sommer.

Det Terapeutiske Samfunds (TS) syn på problematisk forbrug af stoffer

TS-perspektivet går ud fra, at problemet ikke er selve stoffet men de underliggende psykosociale årsager, samt de efterfølgende konsekvenser. Derfor er det af mindre betydning, hvilken slags stof der er blevet brugt end disse andre faktorer. Afgiftning og medicinsk behandling betragtes som delstadier på vejen mod stoffrihed.

Uanset hvilke stoffer beboerne har brugt, deres baggrund, alder eller levevis, har de typisk mange af de samme stofrelaterede udfordringer. På trods af dette har beboerne hver især også deres styrker, hvilket blandt andet kan være intelligens, kunstneriske, musikalske eller atletiske talenter, humor, kreativitet, ledelses- og samarbejdskompetencer. Behandlingen bliver mest effektiv, når individets styrker bruges til at hjælpe vedkommende med sine udfordringerne. I det aktive miljø i TS findes der mange lejligheder til at gøre dette.

Selvom mennesker med stofproblemer har mange ting til fælles, kommer hver enkelt person med sine egne problematikker, et unikt sæt af styrker og udfordringer, hvorfor hver enkelt person skal behandles som et individ.

Dagligdagen i behandlingen

Terapi, såvel Individuel som i gruppe, er selvfølgelig en del af hverdagen i behandlingen. Derudover har vi fast traumeforløsende kropsterapi (TRE) ugentlig. For at alle beboeres kompetencer og udfordringer kommer i spil, er også de praktiske gøremål en vigtig del af behandlingen. Beboerne har et omfattende ansvar for det praktiske arbejde i huset. Her kommer deres praktiske og organisatoriske kompetencer og udfordringer tydeligt frem. Samarbejdsevnen bliver hele tiden udfordret i relationerne som beboerne har til hinanden.

De fysiske udfordringer, som kommer fx på en kanotur, viser også den enkelte beboer nye sider af sig selv, ligeledes de kreative og legende aktiviteter i dagligdagen.

Til syvende og sidst er behandling en rejse, hvor man får en øget bevidsthed på alle områder samt træning i at rumme og håndtere følelsesmæssige tilstande uden brug af stoffer.​

Se tidligere nyhedsbreve:

marts 2021

november 2020​

maj 2020

februar 2020

Se flere billeder her:

Til tops:

Efterårstur til Vesterhavet
06-10-2021
Da der i går endelig var tørvejr efter flere dages uafbrudte regn, greb beboerne og de ansatte chancen for at tage på tur til Lodbjerg ved Vesterhavet i Thy, med klatring, gåtur og mad på bål på programmet.
Læs hele nyheden
Ansatte med forskellige uddannelser og interesser giver god dynamik i behandlingen
29-09-2021
Her på Opbygningsgården har vores medarbejdere mange forskellige kompetencer og interesser. Vi mener, at det giver god dynamik og hjælpe os til at dække alle beboernes behov i behandlingen. Det kan du læse mere om i vores seneste nyhedsbrev.
Læs hele nyheden
Serviceloven og valg af behandlingssted
28-09-2021
Vi har en del borgere og pårørende der ringer til os fordi kommunen ikke tilbyder det de ønsker. Derfor denne korte nyhed om serviceloven: Der står i servicelovens § 101, at kommunerne skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Der står også, at en borger, der er visiteret til behandling, kan vælge at blive behandlet i et andet behandlingstilbud – offentlig eller privat, (serviceloven §101 Stk. 4). Det vil sige, at borgeren selv kan bestemme, hvor han/hun vil behandling, bare behandlingstilbuddet er af ”tilsvarende karakter” som det man er visiteret til. Det betyder, at er man visiteret til ambulante samtaler kan man frit vælge, hvor man vil have ambulante samtaler og er man visiteret til døgnbehandling, kan man også selv vælge behandlingssted, når bare behandlingstilbuddet er godkendt at Det Sociale Tilsyn. Opbygningsgården er godkendt og er i tilsyn fra Socialtilsyn Nord. Du er selvfølgelig velkommen til at ringe til os hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning.
Læs hele nyheden

Vi tilpasser os den enkeltes behov

På Opbygningsgården skal beboerne ikke tilpasse sig vores behandling.
​Det er os, der tilpasser behandlingen til den enkelte, som har høj grad af medindflydelse på sit forløb.
​Løbende selvevaluering sikrer udvikling for alle.

Om Opbygningsgården

På Opbygningsgården vokser mennesker, her bliver mennesker bygget op igen og i stand til at tage ansvar for sig selv og sit liv.

Fællesskab, tryghed, ansvar, selvværd og tillid er bl.a. Opbygningsgårdens kendetegn i vores tilbud om døgnbehandling for stofmisbrug.

Ring til Opbygningsgården:

Alle hverdage: 8.00-15.30

Ønsker du at henvende dig via e-mail, så brug info@opbygningsgaarden.dk.

Find os på Facebook

​​

Behandlingsstedet Opbygningsgården

Årbækvej 10, 7752 Snedsted