Ring til os på 9793 6955 og hør hvorfor Opbygningsgården er dit oplagte valg.  Du visiteres til behandling hos os igennem din               kommune/misbrugscenter.

Dette nyhedsbrev er blevet sendt til alle vores samarbejdspartnere i marts 2022.​

Opbygningsgården

Opbygningsgaarden i Thy, som har eksisteret siden 1977, er et behandlingssted der tilbyder døgnbehandling for mennesker med et problematisk misbrug.

Behandlingsmetoden “det terapeutiske samfund- fællesskab som metode” tager udgangspunkt i begreber som ansvarlighed, meningsfulde relationer, de gode valg og forandring.

Opbygningsgaarden har plads til 17 beboer hvor de 2 pladser er til borgere under 18 år. Vi tilbyder afgiftning, primærbehandling samt udslusning. Fokus i behandlingen er struktur, fællesskab, samt hjælp til selvhjælp. Målet med behandlingen er at beboerne bliver stoffri, selvhjulpne, kommer i arbejde eller går i gang med en uddannelse.

Opbygningsgaarden hører under tilsyn af Det Sociale Tilsyn Nord, og er en selvejende institution (non-profit).

’Redskaber’ i Opbygningsgårdens behandling

Opbygningsgårdens behandlingsmodel ’fællesskab som metode’ skiller sig på mange måder ud fra andre behandlingsmodeller som bruges i misbrugsbehandling på døgninstitutioner i Danmark. Derfor vil vi gerne fortælle mere om vores model og metoder, bl.a. brugen af redskaber i behandlingen, i vores nyhedsbreve i 2022.

Redskab: Ansvarspositioner

På Opbygningsgården bliver alle beboere ansvarliggjort ift. deres egen og deres medbeboeres behandling. Vi tror stærkt på, at mennesker udvikler sig og vokser personligt ved at tage ansvar, udføre nogle opgaver og se resultaterne af deres arbejde. Derfor bliver nye beboere sat på enten køkkenholdet eller vedligeholdet når de indskrives, og de får tildelt nogle faste opgaver af deres holdleder, som de skal udføre dagligt/ugentligt. De 2 hold ledes af ’den køkkenansvarlige’ og ’den vedligeholdsansvarlige’ som er 2 beboere udpeget af beboere og personalet. Disse ansvarspositioner er et vigtigt redskab i behandlingen, hvis formål er, at den ansvarlige lærer at tage ansvar for et område, at lede et hold og samarbejde med holdet og personalet for at udføre nogle opgaver. I løbet af et behandlingsforløb på 4-6 måneder kan en beboer måske nå at prøve 2 eller 3 ansvarspositioner.

Når en beboer sidder i en ansvarsposition fx som køkkenansvarlig får han/hun det overordnede ansvar for køkkenet, dvs. planlægning, indkøb, uddelegering af opgaver til sit mandskab, og overholdelse af madbudgettet. Men positionen indeholder meget mere end at sørge for at nogle praktiske opgaver bliver udført. Beboeren får mulighed for at øve sig i at kommunikere på en hensigtsmæssig måde med sit hold, sætte grænser, løse problemer/uoverensstemmelser på holdet, modtage kritik og negative reaktioner fra sit hold, reagere på uhensigtsmæssig adfærd fra andre beboere og meget andet.

Ansvarspositionerne har til formål at skabe dynamik og stille udfordringer der giver beboerne mulighed for at afdække, udvikle og arbejde med deres personlige arbejdspunkter, fx ansvar, autoritet, personligt og upersonligt rum, planlægning, selvtillid, selvværd, impulskontrol, kommunikation, følelser, koncentration og struktur.

Ud over ’køkkenansvarlig’ og ’vedligeholdsansvarlig’ er der to andre ansvarspositioner på Opbygningsgården: Administratoren og den aftenansvarlige. Administratoren har det overordnede ansvar for huset om dagen, og den aftenansvarlige om aftenen/i weekenden. Deres rolle er bl.a. at sørge for at dags- og aftenprogrammet bliver overholdt, at tage ’feedback’ (se senere) med beboerne, og at være rollemodeller for de andre beboere. Det skal understreges at beboerne i ansvarspositionerne aldrig står alene – der er altid medarbejdere til stede, der kan træde til og hjælpe hvis den ansvarlige har brug for det.

Redskab: Feedback

Den ansvarlige (administrator eller aftenansvarlig) tager ’feedback’ på alle de andre beboere hver morgen og hver aften. En feedback er en kort melding, hvor beboeren fortæller om hvordan han/hun har det, hvad hans mål er for dagen/aftenen, hvilke følelser han mærker, og hvad han har brug for fra de andre beboere/personalet. Denne feedback skrives ned og formidles videre af den ansvarlige til personalet på en morgen-handover og en aften-handover.

Formålet er at beboeren bliver opmærksom på og reflekterer over sin egen indre tilstand, og for at give den ansvarlige og personalet et overblik over, hvordan den enkelte beboer har det. Det er også et redskab der bruges til at rette beboerens opmærksomhed mod de facader og overflader som han/hun evt. sætter op som forsvar, (’jeg har det fint’.)

Beboernes syn på redskaberne:

Når vores beboere er ved at afslutte deres behandling, opfordrer vi dem til at reflektere over deres behandling og fortælle os, hvad der har hjulpet dem. Flere nævner redskaberne:

·​Jeg lærte mine grænser at kende’

·​’En øjenåbner i stort omfang…lært at mærke mine følelser og tro på dem’

·​’Jeg indså at redskaberne var en øvelse til når man kom ud’

·​’Har lært at forholde mig til mine egne følelser og kunne sætte ord på dem’

·​’Det er rart at lære at stå på egne ben’

·​’Redskaberne har givet meget mening da de er designet til at forberede én på et clean liv og hjælper én med at stå for sine behov’

Se vores tidligere nyhedsbreve her:

2021

2020

Se flere billeder her:

Årets første surftur i Klitmøller
09-05-2022
Så har beboerne været på årets første surftur. Se billederne her.
Læs hele nyheden
"De bedste 5 måneder af mit liv"
27-04-2022
Sådan beskriver en beboer som lige er blevet færdigbehandlet sin tid på Opbygningsgården. Læs mere under 'beboerudsagn'.
Læs hele nyheden
Forår er på vej
21-03-2022
Vi har lige sendt vores seneste nyhedsbrev til alle vores samarbejdspartnere, hvor vi bl.a. fortæller om nogle af de redskaber som vi bruger i vores behandlingsmodel - fællesskab som metode, og hvad vores beboere mener om dem. Læs mere her.
Læs hele nyheden

MAN FÅR DET BEDRE VED AT VÆRE I ET FÆLLESKAB​

Alle mennesker kan udvikle sig, men ikke alene

På Opbygningsgården bliver vores beboere en del af et fællesskab. Vi arbejder ud fra behandlingsmodellen ’Det Terapeutiske Samfund’, og fungerer som et kollektiv på mange måder. Vi tror på, at det at være en del af et fællesskab, er med til, at man får det bedre.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail, hvis du har spørgsmål. Husk, at du skal visiteres til behandling hos os gennem dit lokale misbrugscenter eller anden afdeling i kommunen.

Vi tilpasser os den enkeltes behov

På Opbygningsgården skal beboerne ikke tilpasse sig vores behandling.
​Det er os, der tilpasser behandlingen til den enkelte, som har høj grad af medindflydelse på sit forløb.
​Løbende selvevaluering sikrer udvikling for alle.

Om Opbygningsgården

På Opbygningsgården vokser mennesker, her bliver mennesker bygget op igen og i stand til at tage ansvar for sig selv og sit liv.

Fællesskab, tryghed, ansvar, selvværd og tillid er bl.a. Opbygningsgårdens kendetegn i vores tilbud om døgnbehandling for stofmisbrug.

Ring til Opbygningsgården:

Alle hverdage: 8.00-15.30

Ønsker du at henvende dig via e-mail, så brug info@opbygningsgaarden.dk.

Find os på Facebook og Instragram

​​

Behandlingsstedet Opbygningsgården

Årbækvej 10, 7752 Snedsted