Ring til os på 9793 6955 og hør hvorfor Opbygningsgården er dit oplagte valg hvis du har et problematisk forhold til rusmidler og alkohol.

​​Vi sender et nyhedsbrev ud til alle vores samarbejdspartnere pr mail og pr brev 3-4 gange om året. Her er nyhedsbrevene fra 2021.

Nyhedsbrev - december 2021

​Information om Opbygningsgården

Opbygningsgården i Thy tilbyder døgnbehandling for mennesker med et problematisk stofbrug. Behandlingsmetoden er det Terapeutiske Samfund, hvor begreber som ansvarlighed, meningsfulde relationer, gode valg og forandring er nøglebegreber. Vi har plads til 17 beboere, heraf 2 til borgere under 18 år. Opbygningsgården har eksisteret siden 1977 og er dermed landets ældste stofbehandlingssted. Vi tilbyder afgiftning, primærbehandling samt udslusning. Fokus i behandlingen er struktur, fællesskab og hjælp til selvhjælp. Målet er, at beboerne skal blive stoffri, selvhjulpne, komme i arbejde eller gå i gang med en uddannelse. Opbygningsgården er under tilsyn fra Social Tilsyn Nord og er en selvejende ”non profit” institution med en bestyrelse, hvor evt. overskud skal forblive i institutionen.

Daglig leder Hanne Ali går på efterløn

Vores daglig leder Hanne går på velfortjent efterløn d.31.12.21. Vi siger en stor tak til Hanne for hendes snart 30 års engagement på Opbygningsgården. Vores souschef Caroline Berg-Sørensen bliver konstitueret som leder, indtil der ansættes en ny leder til foråret. Caroline har været ansat på Opbygningsgården i 14 år og har mange års erfaring inden for ledelse og HR. Jan Christensen fortsætter som faglig leder med det overordnede ansvar for beboernes behandling.

Ny informationsfilm på vores hjemmeside

Hvordan er det at være indskrevet i behandling på Opbygningsgården? I en ny film som vi har lavet, fortæller en beboer om sine oplevelser med behandlingen. Filmen kan ses på vores hjemmeside: www.opbygningsgaarden.dk.

Hvordan måler man om behandlingen har haft den ønskede effekt?

Vi bruger flere forskellige metoder for at måle, om en borger har udviklet sig i løbet af sin behandling på Opbygningsgården. Her er nogle eksempler:

Personlige mål: I løbet af en borgers behandlingsforløb beder vi ham/hun om at vurdere sine personlige mål 3 gange ud fra 3 kategorier: rusmidler, adfærd og relationer, på en skala fra 1 til 4, hvor beboeren skal vurdere hvor belastet/bekymret han synes han er pt ift. de 3 kategorier. (1 er mest bekymret, 4 er mindst bekymret). Det gør han i starten, midtvejs og ved afslutningen af sin behandling. Når beboeren laver sine midtvejs personlige mål, kan han dermed se, hvis og hvordan han har udviklet sig, sammenlignet med scorerne han gav ved den første måling. Af 13 afsluttede forløb i år pr 30.11.21 havde 11 beboere oplevet en positiv udvikling ift. deres bekymringer/udfordringer omkring indtag af rusmidler, 10 havde oplevet en positiv udvikling ift. deres adfærd, og alle havde oplevet en positiv udvikling ift. deres relationer med andre mennesker.

Spørgeskema ved afslutning: Ved afslutning af deres behandling, beder vi alle beboere om at udfylde et spørgeskema om deres behandling, fx om der er sket ændringer i deres misbrug og deres syn på misbrug i løbet af behandlingen; hvad det vigtigste ting er som de har fået ud af deres behandling mm. Her er nogle af deres svar:

’Øget kendskab til mig selv og alt hvad jeg indebærer.’

’Jeg har ikke længere misbrug eller lyst til et liv med misbrug’

’Jeg er blevet clean og har ikke trang mere og tænker sjældent på det.’

’Længste clean-time nogensinde…..har fundet mig selv’.

Opfølgning 5 år efter endt behandling: Vi har flere gange lavet en opfølgning 5 år efter endt behandling, hvor vi har kontaktet tidligere beboere og stillet dem spørgsmål om bl.a. deres indtag af rusmidler, uddannelse, arbejde, relationer med andre, kriminalitet, og hvad der har ændret sig i de 5 år sammenlignet med perioden før deres behandlingsforløb. I vores seneste opfølgning fra 2019 – for beboere der var i behandling i 2014 – talte vi med 18 tidligere beboere. 14 var stoffri, og 13 havde været stoffri i over 1 år på tidspunktet for interviewet. 11 var enten i arbejde eller under uddannelse. Hvor 16 havde haft alvorlige konflikter med familien før indskrivning, oplevede ingen af dem alvorlige konflikter 5 år efter. Hvor 13 havde være involveret i voldelige hændelser før indskrivning, var der kun 1 der havde oplevet en voldelig hændelse siden afsluttet behandling. 16 havde oplevet en signifikant forbedring i deres livskvalitet ift. deres psykiske tilstand sammenlignet med tiden før deres behandling; 12 havde oplevet en forbedring ift. deres fysiske tilstand og 15 ift. til deres relationer med andre personer.

Opringninger til os/opslag på Facebook

Når vores beboere er færdige med deres behandling og drager ud i livet, skriver/ringer de tit til os bagefter og fortæller hvordan det går efter endt behandling – både godt og ondt.

”Hej, jeg begynder stille og roligt at mærke, hvor stor forskel det har gjort for mig at være på Opbygningsgården. Selvom mit PTSD er voldsomt for tiden, både fysisk og psykisk, så kan jeg mærke en kæmpe forskel i hvordan jeg oplever verden. Det gamle kriminelle ”skjold”/facaden er væk. Og det er fandme en befrielse! Inden jeg kom til Opbygningsgården troede jeg aldrig at jeg ville komme af med den kriminelle identitet. Men det mærker jeg nu…”

”Jeg husker at jeg holdt jul på Gården sidste år. Julen har for mig aldrig været hjerternes fest eller årets bedste tid. Måske tværtimod. Men da jeg sidste år holdt jul på Gården fandt jeg ud af at jeg ikke var alene med den følelse! I hjalp mig til at turde at holde jul! Af hjertet tak! Jeg har i dag været ude med en velgørenhedsforening i xxx(by) og uddele gaver og julemad til udsatte, som jeg jo selv var for bare et år siden! Og jeg ser meget frem til at prøve at holde jul med min familie uden rusmidler!”

Beboerne og de ansatte på Opbygningsgården ønsker alle vores samarbejdspartnere en glædelig jul, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2022.

Nyhedsbrev - september 2021

Nye medarbejdere

Opbygningsgården har altid været en arbejdsplads hvor folk bliver i mange år. Derfor har vi haft meget få nyansættelser. Der har dog det sidste års tid været kolleger som er gået på pension eller fundet andet arbejde. Det er lykkedes os at få gode nye kolleger.

Det vil altid tage tid at falde til på en ny arbejdsplads. På Opbygningsgården skal en ny medarbejder også oplæres i vores faglig tilgang. Vi er et Terapeutisk Samfund, hvilket først og fremmest er tydeligt i den ramme/struktur beboerne har i hverdagen. Behandlingen har et ressourcebasseret syn på beboerne og er tilrettelagt så beboerne får mest muligt ansvar for dagligdagen i behandlingen. De nye medarbejdere – Simon og Rie - er nu ved at være godt integrerede i behandlingsarbejdet på Opbygningsgården.

  • Simon er uddannet pædagog og har erfaring fra lignende arbejde. Han har bl.a. ansvaret for heldagsture fx i Nationalparken Thy eller dage med surfing. Rie er social- og sundhedsassistent.
  • Rie har også erfaring fra lignende arbejde og har været tilknyttet Opbygningsgården som vikar siden 2018. Rie har i samarbejde med vores lægekonsulent ansvaret for medicin.
  • Anders som er psykolog, er også nyansat. Han har dog arbejdet på Opbygningsgården før og har tillige fra 2018 til og med 2020 arbejdet i vores fængselsprojekt på Kragskovhede.
  • Se en oversigt over alle vores medarbejdere her.

Opbygningsgården lægger vægt på at medarbejderne er forskellige, ikke bare ift. uddannelse men også i forhold til alder og interesser. Det giver god dynamik på en arbejdsplads og ikke mindst giver det mulighed for at dække alle beboeres behov i behandlingen:

  • Afhængighed af stoffer giver meget komplekse problemstillinger hos den enkelte.
  • Der er ofte store psykiske problemer og måske brug for tilknytning til psykiatri.
  • Der kan også være fysiske problemer såsom sygdom, underernæring og behov for at få kroppen i gang igen med regelmæssig søvn og fysiske aktiviteter.
  • Medicin er en stor del at behandlingen for nogle beboere. Der skal måske slippes en afhængighed af opioider eller benzodiazepiner.
  • Der er også arbejdet med at regulere på medicin ved dobbeltdiagnoser. ADHD-medicinen fx kræver en del regulering inden det er på et passende niveau.
  • Beboerne har ofte økonomiske problemer fx stor gæld, og vi hjælper dem med at få overblikket, lave afdragsordninger og budgetter inden udskrivning.

Efteruddannelse

Alle der arbejder på Opbygningsgården har en sundheds- eller socialfaglig uddannelse. Derudover vægter vi at medarbejderne har forskellige efteruddannelser. Lige nu er 1 medarbejder i gang med uddannelse i metakognitivt terapi. Derudover er 1 medarbejder i gang med efteruddannelse i TRE (traumeforløsende øvelser). MI (motiverende samtaler) vil være næste efteruddannelse der tilbydes.

De nationale retningslinjer for social misbrugsbehandling

Socialstyrelsen tilbyder lige nu kursus i ’De nationale retningslinjer for social misbrugsbehandling’. Kurset er tilbudt kommuner og private behandlingssteder. Opbygningsgården har to medarbejdere med på dette kursus som forløber over 5 dage. Formålet er undervisning i de nationale retningslinjer og deres integrering i behandlingen. Opbygningsgårdens medarbejdere har valgt at fokusere på ’retningslinje for inddragelse af borgerens netværk’. Vi vil gerne systematisere vores arbejde med at inddrage pårørende så det bliver en fast del af vores behandlingstilbud.

Nyhedsbrev - juli 2021

Sol og Sommer

Sommeren er over os. Det betyder, at beboerne på Opbygningsgården er i gang med udendørsaktiviteter. Der spilles beachvolley og fodbold, der bliver grillet og hygget, så snart der er plads til det på programmet. Vi bruger også lokalområdet til mange udendørs aktiviteter. Der kan nævnes surfing i Klitmøller, kanotur rundt i Thy, wakeboard i Thisted og shelterovernatning i Nationalparken Thy.

Her fra Opbygningsgården ønsker beboere og personale alle en god sommer.

Det Terapeutiske Samfunds (TS) syn på problematisk forbrug af stoffer

TS-perspektivet går ud fra, at problemet ikke er selve stoffet men de underliggende psykosociale årsager, samt de efterfølgende konsekvenser. Derfor er det af mindre betydning, hvilken slags stof der er blevet brugt end disse andre faktorer. Afgiftning og medicinsk behandling betragtes som delstadier på vejen mod stoffrihed.

Uanset hvilke stoffer beboerne har brugt, deres baggrund, alder eller levevis, har de typisk mange af de samme stofrelaterede udfordringer. På trods af dette har beboerne hver især også deres styrker, hvilket blandt andet kan være intelligens, kunstneriske, musikalske eller atletiske talenter, humor, kreativitet, ledelses- og samarbejdskompetencer. Behandlingen bliver mest effektiv, når individets styrker bruges til at hjælpe vedkommende med sine udfordringerne. I det aktive miljø i TS findes der mange lejligheder til at gøre dette.

Selvom mennesker med stofproblemer har mange ting til fælles, kommer hver enkelt person med sine egne problematikker, et unikt sæt af styrker og udfordringer, hvorfor hver enkelt person skal behandles som et individ.

Dagligdagen i behandlingen

Terapi, såvel Individuel som i gruppe, er selvfølgelig en del af hverdagen i behandlingen. Derudover har vi fast traumeforløsende kropsterapi (TRE) ugentlig. For at alle beboeres kompetencer og udfordringer kommer i spil, er også de praktiske gøremål en vigtig del af behandlingen. Beboerne har et omfattende ansvar for det praktiske arbejde i huset. Her kommer deres praktiske og organisatoriske kompetencer og udfordringer tydeligt frem. Samarbejdsevnen bliver hele tiden udfordret i relationerne som beboerne har til hinanden.

De fysiske udfordringer, som kommer fx på en kanotur, viser også den enkelte beboer nye sider af sig selv, ligeledes de kreative og legende aktiviteter i dagligdagen.

Til syvende og sidst er behandling en rejse, hvor man får en øget bevidsthed på alle områder samt træning i at rumme og håndtere følelsesmæssige tilstande uden brug af stoffer.​​

Nyhedsbrev - marts 2021

Fællesskab som metode

Opbygningsgårdens behandlingsmodel hviler på en grundlæggende antagelse om, at udvikling bedst sker i samspil med andre ligestillede mennesker. Dette understøttes af Irvin D. Yalom, professor i psykiatri og forfatter til bl.a. bøger om gruppeterapi (Yalom 1985). Yalom peger på følgende faktorer som medvirkende til, at den enkelte person kan udvikle sig og komme ud af sit misbrug:

·​Gensidig hjælp og omsorg blandt ligestillede

·​Udvikling af sociale kompetencer

·​Almengørelse af de forskellige problemer der er opstået i livet pga. stoffer

Adspurgt, hvad det er godt ved at være i en fællesskabsbaseret behandling, siger den nuværende beboergruppe på Opbygningsgården i dag følgende:

·​Det giver tryghed

·​Man er ikke alene

·​Man kan spejle sig i andre

·​Der er nogen at kæmpe sammen med

·​Det giver mere selvværd

·​Man lærer at blive mere rummelig

For Opbygningsgårdens personale betyder det at vi udover at give individuel hjælp, vejledning og terapi også skal facilitere aktiviteter, der understøtter et trygt fællesskab, hvor den enkelte kan udvikle sig. Derfor er gruppeterapien væsentlig og en stor del af behandlingen. Derudover er beboernes fælles ansvar for rengøring og vedligehold samt madlavning og indkøb også medvirkende til at styrke den enkelte beboer i fællesskabet. De har alle større eller mindre ansvar for, at helheden fungerer.

En del af behandlingen er også at afprøve sig selv som stoffri i forskellige rekreative aktiviteter. Vi har jævnligt ture ud i Nationalparken Thy, hvor lange gåture, shelterbesøg, mad over bål og mountainbike kan være indholdet. Her får fællesskabet mulighed for at lære nye sider af sig selv og andre.

Covid 19 og fællesskab

Covid 19 pandemiens start i marts 2020 var en udfordring for en fællesskabsorienteret behandling som vores. På Opbygningsgården sidder beboerne ikke på værelset og venter på at snakke med psykologen eller få maden serveret. Huset har altid summet af liv, både hvad angår alt det praktiske som rengøring og madlavning, men også gode samtaler mellem beboere, brætspil, bordtennis, fælles filmaften osv. Knus og kram beboerne imellem har altid været en del af kulturen. Nedlukningen i foråret 2020 betød bl.a. at vi måtte have regler omkring måltider, mere afstand i grupper og mere fokus på udendørs aktiviteter. Godt et år efter nedlukningen kan vi konkludere, at selv under en pandemi som Covid 19 udvikler beboerne sig stadig godt i fællesskabet.​

Se vores seneste nyhedsbrev her:

til tops:

Efteråret i Thy
12-10-2022
Thy er meget smuk, også om efteråret. Vores beboere er jævnligt på tur i Nationalparken Thy. Naturen kan hjælpe dem med at finde ro men kan også give rigtig god energi og mod på livet.
Læs hele nyheden
Ny shelterplads på Opbygningsgården
28-09-2022
En af vores ansatte og nogle af beboerne har i løbet af sommeren bygget en shelterplads. Læs mere om det i vores seneste nyhedsbrev, hvor vi også fortæller om nogle af resdkaberne som vi bruger i behandlingen.
Læs hele nyheden
"De bedste 5 måneder af mit liv."
31-08-2022
Sådan skriver en tidligere beboer om sin behandling på Opbygningsgården og fortsætter, '"jeg har følt mig i sikkerhed her, for første gang i 25 år. Fællesskab betyder alt, det er det vigtigste redskab." Læs flere udsagn fra vores beboere.
Læs hele nyheden

MAN FÅR DET BEDRE VED AT VÆRE I ET FÆLLESKAB​

Alle mennesker kan udvikle sig, men ikke alene

På Opbygningsgården bliver vores beboere en del af et fællesskab. Vi arbejder ud fra behandlingsmodellen ’Det Terapeutiske Samfund’, og fungerer som et kollektiv på mange måder. Vi tror på, at det at være en del af et fællesskab, er med til, at man får det bedre.

Du er velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail, hvis du har spørgsmål. Husk, at du skal visiteres til behandling hos os gennem dit lokale misbrugscenter eller anden afdeling i kommunen.

Vi tilpasser os den enkeltes behov

På Opbygningsgården skal beboerne ikke tilpasse sig vores behandling.
​Det er os, der tilpasser behandlingen til den enkelte, som har høj grad af medindflydelse på sit forløb.
​Løbende selvevaluering sikrer udvikling for alle.

Om Opbygningsgården

På Opbygningsgården vokser mennesker, her bliver mennesker bygget op igen og i stand til at tage ansvar for sig selv og sit liv.

Fællesskab, tryghed, ansvar, selvværd og tillid er bl.a. Opbygningsgårdens kendetegn i vores tilbud om døgnbehandling for stofmisbrug.

Ring til Opbygningsgården:

Alle hverdage: 8.00-15.30

Ønsker du at henvende dig via e-mail, så brug info@opbygningsgaarden.dk.

Find os på Facebook og Instragram

​​

Behandlingsstedet Opbygningsgården

Årbækvej 10, 7752 Snedsted