Grundtanken bag behandlingen

Bag behandlingsmodellen Det Terapeutiske Samfund ligger der en tro på menneskers evne til at udvikle sig og vokse, tage ansvar og træffe sine egne valg.

På Opbygningsgården skelner vi ikke mellem at være i behandling og at have fri. Det fremgår også af navnet: Det Terapeutiske Samfund. Populært sagt er vores udgangspunkt at: "Det hele er behandling" - at der er personen og fællesskabet der er i centrum.

Vi anser ikke stofmisbruget for at være en sygdom, men som et symptom på andre problemer.

Behandlingen er tilrettelagt som et personligt udviklingsforløb, hvor disse problemer bliver tydelige. Dermed opstår muligheden for at lære at leve stoffrit med problemerne og/eller frigøre sig fra problemerne, hvad enten det er pysiske, relationelle, sociale, fysiske og/eller økonomiske problemer.​

Nyheder​

Nyhedsbrev - november 2018
08-11-2018
Vores seneste nyhedsbrev er lige blevet sendt til alle vores samarbejdspartnere. Læs fx hvad en indskrevet beboer mener, at han får ud af sin behandling på Opbygningsgården.
Læs hele nyheden »
Beretninger fra tidligere beboere
12-07-2018
Læs hvad folk som har været i behandling på Opbygningsgården og deres pårørende har skrevet om deres oplevelser før, under og efter behandlingen.
Læs hele nyheden »
Hvad oplever man på Gården?
25-04-2018
Bliv klogere på hvad vores beboere oplever af natur og udendørsaktiviteter, når de er i behandling på Opbygningsgården, i vores seneste nyhedsbrev.
Læs hele nyheden »

Kontaktinformation

​​Opbygningsgården

CVR: 85446010 | Årbækvej 10, 7752 Snedsted

Tlf.: 97 93 69 55  Afdeling 4B på Kragskovhede Statsfængsel: 72 55 29 39

| E-mail: info@opbygningsgaarden.dk