Nyhedsbrev - november 2018

​Information fra Opbygningsgården

Dette nyhedsbrev bliver udsendt et par gange årligt fra Opbygningsgården. Vi vil gerne bruge det til at fortælle nyt om vores behandlingssted, samt fortælle om vores teoretiske fundament, og hvordan vi i praksis arbejder med misbrugsbehandling.

Opbygningsgården

Opbygningsgården i Thy tilbyder døgnbehandling for stofmisbrugere. Behandlingsmetoden er det Terapeutiske Samfund Phoenix House modellen, hvor begreber som ansvarlighed, meningsfulde relationer, gode valg og forandring er nøglebegreber. Vi har plads til 17 beboere. Opbygningsgården har eksisteret siden 1977 og er dermed landets ældste behandlingssted for stofmisbrugere. Vores målgruppe er kaotiske blandingsmisbrugere. Vi tilbyder afgiftning, primær behandling samt udslusning. Fokus i behandlingen er struktur, fællesskab og hjælp til selvhjælp. Målet er, at beboerne skal blive stoffri, selvhjulpne, komme i arbejde eller gå i gang med en uddannelse.

Nye medarbejdere

Opbygningsgården har i dette efterår ansat Gudbjörg som er pædagog og har erfaring med at arbejde med unge. Desuden har vi fastansat Mette som allerede i et par år har stået for medicin. Mette er social- og sundhedsassistent med erfaring fra socialpsykiatrien. I kan læse mere om vores medarbejdere og deres uddannelser og erfaringer her.

Dobbelt diagnose

Opbygningsgården har de sidste par år haft gode behandlingsforløb med dobbeltdiagnosticerede. Vi har haft et godt samarbejde med distriktspsykiatrien i Thisted eller distriktspsykiatrien i borgernes hjemkommune. Med ansættelsen af Mette og det gode samarbejde med psykiatrien har vi kunne konstatere en væsentlig bedring for vore beboere. Der er beboere der kommer ind med et omfattende og kaotisk misbrug som viser sig at være selvmedicinering for alvorlige psykiske problemer som fx PTSD. Med en god psykiatrisk udredning og efterfølgende passende medicinering er vore beboere godt hjulpne. Vi ser også det modsatte, at medicinen er blevet en del af misbruget. Her er samarbejdet med psykiatrien lige så vigtig. Her nedenfor er der en beretning fra en beboer som pt er i behandling på Opbygningsgården, hvor denne problematik er godt beskrevet.

”Mit ophold på Opbygningsgården

Da jeg kom her på Opbygningsgården var jeg en meget forvirret fyr der var langt ude i både misbrug og kriminalitet. Jeg kom ind til et rigtig godt fællesskab af forskellige mennesker fra hele landet, der alle havde et fælles mål, at blive stoffri.

Behandlingen er faseinddelt, man starter i tryghedsfasen hvor man skal afruses og lære de andre beboer og kende. Der lærte jeg også hvordan huset fungerer og hvilke redskaber der er. Man lærer også hvilken problemer man skal arbejde med.

Jeg har arbejdet med skyld og skam over mit misbrug og med min forfængelighed.

Jeg har også arbejdet med mit forhold til min medicin (Retalin)

Jeg kom i kernefasen og efter en måneds tid begyndte jeg stille og rolig at få mere ansvar. Jeg lærte en masse om at strukturere en hverdag både for mig selv men også for andre. Det har gjort, at jeg fik et nyt håb og lyst til at skulle ud på arbejdsmarkedet igen.

Da jeg havde været her i 3 måneder fandt jeg ud af mange af mine problemer blev skabt fordi jeg ikke kunne styre det med medicin. I samarbejde med personalet fik vi snakket med min psykiater om at prøve og droppe Retalinen. Det den bedste beslutning jeg har taget i forhold til min personlige proces og udvikling her på gården.

I min slutfase, arbejder jeg med hvad der skal ske efter min behandling med arbejde og efterbehandling. Det jeg tager med hjem fra opbygningsgården er helt sikkert strukturen, det at planlægge en hverdag. Jeg har lært at vaske tøj, lave mad og gøre rent. Jeg har fundet balance i mig selv. Jeg kan bedre håndtere hvis jeg bliver sur eller ked af det. Jeg har også fået redskaber og til hvordan man takler hårde situationer, fx af have en kriseplan, nogen man kan ringe til, når det bliver hårdt. Jeg har fået livsglæden igen og glæder mig til at komme hjem og prøve det hele af.” (skrevet af beboer JJ)

Nyheder​

Nyhedsbrev - november 2018
08-11-2018
Vores seneste nyhedsbrev er lige blevet sendt til alle vores samarbejdspartnere. Læs fx hvad en indskrevet beboer mener, at han får ud af sin behandling på Opbygningsgården.
Læs hele nyheden »
Beretninger fra tidligere beboere
12-07-2018
Læs hvad folk som har været i behandling på Opbygningsgården og deres pårørende har skrevet om deres oplevelser før, under og efter behandlingen.
Læs hele nyheden »
Hvad oplever man på Gården?
25-04-2018
Bliv klogere på hvad vores beboere oplever af natur og udendørsaktiviteter, når de er i behandling på Opbygningsgården, i vores seneste nyhedsbrev.
Læs hele nyheden »

Kontaktinformation

​​Opbygningsgården

CVR: 85446010 | Årbækvej 10, 7752 Snedsted

Tlf.: 97 93 69 55  Afdeling 4B på Kragskovhede Statsfængsel: 72 55 29 39

| E-mail: info@opbygningsgaarden.dk